جراحی زیبایی و تعارضات خانوادگی

جراحی زیبایی و تعارضات خانوادگی

طی این مقاله به اظهارات دکتر ابوالفضل رحیمی فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک، در رابطه با جراحی زیبایی و تعارضات خانوادگی می پردازیم

در جراحی های زیبایی، یک منشا اصلی تعارض درونی برای افراد به ویژه برای بعضی از زنان، احساس خطا یا گناه است. بعضی زنان تمام عمر خود را صرف توجه زیاد به خانواده هایشان می کنند و اصلا به منافع خویش توجهی ندارند. این طرز فکر بر افراد دیگر خانواده نیز طی سالیان دراز شکل می گیرد و به همین دلیل وقتی پای جراحی زیبایی به میان می آید، آنها نمی توانند با خودشان کنار بیایند و آن را نوعی خودخواهی می دانند.

 

جراحی زیبایی و تعارضات خانوادگی

 

این افکار به خصوص وقتی که اعضای خانواده هزینه عمل را به نحوی می پردازند، ممکن است تشدید شود، ولی چه صحیح و چه غلط می تواند تعارضات جدی در نتایج عمل ایجاد کند. گاهی احساس گناه می تواند به علت افسردگی موقتی باشد. در مردها نیز به ویژه در جامعه ای که بیشتر مرد را به عنوان دیگری می شناسد و اعتقاد دارد که تغییر صورت برای مرد زشت است. و داشتن ظاهری زیباتر و جذاب تر ضرورتی ندارد، تعارضات دیگری در هنگام تصمیم گیری برای عمل به وجود می آید. این افکار و تعارضات، چه صحیح و چه غلط باید قبل از عمل جراحی زیبایی حل شود. شما نباید در هنگامی که از انجام عمل جراحی زیبایی احساس گناه می کنید، این کار را انجام دهید وگرنه دچار مشکل خواهید شد.

یک منشأ دیگر تعارض در افرادی دیده می شود که وقتی شما را می بینند. می گویند «مبادا سراغ این جراحی بروید، این کار احمقانه است!» و سخن های دیگری از این قبیل. این افراد معمولا آدم هایی هستند که عقیده منفی خود را به دیگران تحمیل می کنند. به اعتقاد من بهتر است مراحل تصمیم گیری و انتخاب خود را طبق اصول علمی انجام دهید. و بهترین کار این است که از در میان گذاشتن تصمیم خود و مشورت با افرادی که در این زمینه بی اطلاعند و چنین مواضع نادرستی اتخاذ می کنند، خودداری کنید.

آخرین تعارض نیز بیشتر مربوط به شوهرانی است که ظاهرا با حسن نیت و مهربانی در جهت ثابت کردن دوستی و حمایت خود از همسران شان به طور مثال می گویند: «عزیزم من تورا همین طور که هستی دوست دارم، خیلی هم زیبایی!» این گونه شوهران از این حقیقت نا آگاهند که این گونه جملات به جای ابراز حمایت، نوعی تعارض پیچیده درونی برای همسران ایجاد می کند. در مقابل می توان اظهار نظرهای صادقانه و محترمانه تر و صمیمانه تری مانند این گفت که: «عزیزم! من تورا همین طور که هستی نیز دوست دارم ولی هر راهی که خودت فکر می کنی صلاحت در آن است برو و انجام بده و به هر تصمیمی که گرفته ای، عمل کن.»

گاهی اوقات نیز متاسفانه تعارضات خانوادگی مساله جراحی زیبایی را پیچیده تر می کند. اختلالات بین زوجین یا افراد خانواده باعث می شود که عقیده منفی خود را در جهت تخریب فکر فرد مقابل به کار ببرند.